...

Політика конфіденційності

Публічна оферта на надання інформаційних послуг у мережі Інтернет

1. Загальні положення

1.1 Відповідно до ст. 638-641 Цивільного кодексу України цей документ є офіційною, публічною та безвідкличною пропозицією з боку Виконавця укласти із Замовником договори на зазначених нижче умовах.

1.2 Повним і беззастережним акцептом цієї публічної оферти є здійснення Замовником оплати запропонованих Виконавцем послуг у порядку, визначеному в 642 ЦК України.

1.3 Акцепт оферти означає, що Замовник згоден з усіма положеннями цієї пропозиції, і рівносильний укладенню договору про надання послуг з боку Виконавця для рекламного просування сайтів у мережі Інтернет.

1.4 Якщо Ви не згодні з будь-яким пунктом оферти, Виконавець пропонує Вам відмовитися від використання послуг, які пропонуються на сайті https://liliyapavenskaya.com/ , та обумовлених у додатку до цього Договору оферти.

1.5 Якщо ви користуєтеся послугами Виконавця (обумовлених у додатку до цього Договору оферти) від імені та за дорученням компанії або іншої юридичної особи, дія умов цієї Угоди користувача поширюється і на компанію або іншу юридичну особу, від імені та за дорученням якої ви дієте.

 1. Визначення

2.1 Оферта - цей документ "Публічний договір-оферта з надання інформаційних послуг громадянам України в мережі Інтернет", опублікований у мережі Інтернет за адресою: https://liliyapavenskaya.com/

2.2 Акцепт оферти - повне і беззастережне прийняття оферти шляхом здійснення Замовником дій, зазначених у пункті 6.5. цієї оферти. Акцепт оферти створює договір оферти.

2.3. Замовник - особа, яка здійснила акцепт оферти і є таким чином Замовником послуг Виконавця за укладеним договором оферти.

2.4. Сайт Виконавця - веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою  https://liliyapavenskaya.com/ яка є єдиним джерелом інформування Замовника.

2.5 Договір оферти - договір між Виконавцем і Замовником на надання інформаційних послуг, перелічених у додатку до цього Договору, який укладається за допомогою акцепту оферти.

2.6 Прейскурант - чинний систематизований перелік інформаційних послуг Виконавця з цінами, наведений у додатку до цієї оферти.

 1. Предмет договору

3.1 Виконавець надає Замовнику послуги з надання сервісу - сайту- https://liliyapavenskaya.com/ для рекламного просування сайтів у мережі Інтернет, а також надає Замовнику за його запитом інші додаткові послуги з числа представлених на сайті та обумовлених у додатку до цього Договору.

3.2. Користувач оплачує та користується послугами Виконавця відповідно до тарифів (цін вартості послуг), визначених на сайті https://liliyapavenskaya.com/

Перелік інформаційних послуг, що надаються, наведено в додатку, який є невід'ємною частиною цієї оферти.

3.3 Публічна оферта та додаток до неї є офіційними документами і публікуються на Інтернет-ресурсі за адресою: https://liliyapavenskaya.com/

3.4 Виконавець має право в будь-який момент змінювати Прейскурант та умови цієї публічної оферти в односторонньому порядку без попереднього узгодження із Замовником, забезпечуючи при цьому публікацію змінених умов на Інтернет-ресурсі за адресою: https://liliyapavenskaya.com/ 3.5 Продовження використання послуг на сайті https://liliyapavenskaya.com/обумовлених у додатку до цього Договору оферти) після внесення таких змін означатиме вашу згоду з ними.

 1. Обов'язки сторін

4.1 Виконавець зобов'язується:

4.1.1 Надати Замовнику послуги, які замовлені та повністю оплачені Замовником відповідно до умов цього договору.

4.1.2 Виконавець зобов'язується надавати Замовнику стандартну підтримку протягом 9 годин з понеділка до п'ятниці (з 9:00 до 18:00), а також у суботу протягом 6 годин (з 9:00 до 15:00).

4.1.3 Ви можете подавати необмежену кількість заявок на технічну допомогу на день. Стандартний термін розгляду заявки з моменту її подання Замовником становить 24 години в робочі дні.

4.2. Замовник зобов'язується:

4.2.1 Ознайомитися з цим договором, а також самостійно стежити за змінами та доповненнями до умов цього Договору на сайті Виконавця (https://liliyapavenskaya.com/).

4.2.2 Не використовувати можливості сервісу сайту для вчинення дій, що порушують Законодавство України, включно з, але, не обмежуючись: погрозами та образами, незаконною рекламою, закликом до насильницьких дій, організацією заворушень, розпалюванням міжнаціональної та/або міжетнічної ворожнечі, закликами до неконституційного повалення влади тощо.

 1. Права сторін

5.1 Виконавець має право:

5.1.1 В односторонньому порядку вносити зміни та доповнення до умов цього Договору.

5.1.2 Переривати надання послуг без попередження Замовника з технічних, технологічних або інших причин, що перешкоджають наданню послуг, на час усунення таких причин.

5.1.3 Вносити зміни до тарифів. Про зміну тарифів Виконавець повідомляє Замовника шляхом розміщення відповідної інформації на сайті https://liliyapavenskaya.com/. Послуги, які були оплачені до зміни тарифів, надаються відповідно до тих тарифів, які діяли на момент оплати.

5.2. Замовник має право:

5.2.1 Використовувати послуги сайту Виконавця https://liliyapavenskaya.com/ у суворій відповідності до умов цього Договору.

 1. Умови оплати та порядок розрахунків

6.1 Ціни на послуги визначаються відповідно до тарифів на сайті (прейскурант наведено в додатку до цього Договору оферти).

6.2 Оплата послуг Виконавця за цим Договором здійснюється Замовником у вигляді 100%-ної передоплати за будь-яким із варіантів безготівкової оплати, зазначених у способах оплати послуг на сайті https://liliyapavenskaya.com/, якщо інше не обумовлено додатковою угодою (умовами) до цього Договору оферти.

6.3 Ознайомившись із прейскурантом послуг Виконавця та текстом цієї публічної оферти, Замовник формує заявку та надсилає її на електронну адресу Виконавця (info@ollilife.com).

6.4 На підставі отриманої заявки Виконавець виставляє Замовнику рахунок на оплату обраної послуги, обумовлених у додатку до цього Договору, в електронному вигляді.

6.5. Замовник перераховує грошові кошти на рахунок Виконавця, відповідно до пункту 3.2.

6.6 Після проведення Замовником оплати виставленого рахунку та зарахування грошових коштів на рахунок Виконавця Договір оферти набирає чинності.

6.7 Після акцепту оферти у строк не більше трьох робочих днів з моменту надходження запиту з вихідними даними на виконання послуги від Замовника Виконавець розпочинає надання інформаційних послуг Замовникові відповідно до його запиту. Факт виконання послуги Виконавцем підтверджується наданням Замовнику відповідного Звіту за обраною послугою (електронною поштою).

6.8 Факт отримання оплати підтверджується Виконавцем надсиланням відповідного повідомлення на електронну пошту Замовника (з якої виконувалося замовлення послуг).

6.9 У разі не надходження від Замовника претензій з мотивованою відмовою від послуг на електронну пошту Виконавця (info@ollilife.com ) протягом 14 календарних днів після оплати, послуги вважаються наданими належним чином, виконаними в повному обсязі та прийнятими Замовником. 

Усі умови повернення внесених коштів описано в дописі Що стосується сеансів і навчання.  Гарантії, яка є невід'ємною частиною цієї Оферти. 

Повернення вартості участі в інших моїх курсах, окрім вище перерахованих, здійснюється:

 • якщо клієнт з будь-якої причини передумав проходити курс і сповістивши фахівця письмово (скайп, пошта, ватсап) не менше ніж за 7 діб до початку навчання 

Повернення здійснюється за вирахуванням комісії платіжної системи -3% і ПДВ -20%.  Договір Оферта

6.10. Запит про повернення будь-якої частини коштів - не розглядається. 

6.11 У разі неможливості надання послуг з вини Виконавця, Виконавець зобов'язується провести повернення грошових коштів, оплачених Замовником, за вирахуванням вартості за вже надані послуги Виконавцем.

6.12. Погоджуючись з умовами та приймаючи умови цієї оферти шляхом її акцепту, Замовник засвідчує Виконавця та гарантує, що він:

 • укладає цей Договір добровільно;
 • ознайомився з усіма умовами цього Договору;
 • повністю розуміє і підтверджує предмет оферти та Договору;
 • володіє всіма правами і повноваженнями, необхідними для укладення та виконання цього договору.
 1. Відповідальність сторін

7.1 Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо це невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після укладення цього Договору внаслідок обставин надзвичайного характеру, які сторони не могли передбачити або запобігти, зокрема, стихійного лиха, екстремальних умов, пожеж, воєн, страйків, втручанням з боку влади, відсутність електроенергії та/або збоїв в роботі комп'ютерної мережі, дій або бездіяльності, а також за несприятливі наслідки, які можуть призвести до виникнення таких обставин. 

7.2 Виконавець не несе відповідальності:

а) за роботу сторонніх сайтів, за збої на віддаленому сервері, перебої в доступі, зниження швидкості під час передавання даних, за втрати, псування або спотворення даних;

б) за будь-які протиправні або інші дії Замовника та третіх осіб, що стали можливими завдяки надаваним Замовнику Виконавцем послуг, обумовлених у додатку до цього Договору;

в) за будь-якими зобов'язаннями Замовника або третіх осіб, витратами, упущеною вигодою, а також за будь-якими прямими або непрямими збитками, які виникли внаслідок прямого або непрямого користування послугами Замовником або третіми особами, а також виникли в результаті закінчення або призупинення надання Замовнику послуг;

г) за використання третіми особами послуг, що надаються Замовнику, та інформації, що стосується виконання цього Договору;

д) за будь-які інші обставини, що не залежать від волі та дій Виконавця. 

7.3. Замовник самостійно і повною мірою несе відповідальність за шкоду будь-якого роду, понесені Замовником або третіми особами в ході використання Замовником послуг Виконавця.

7.4. Відповідальність сторін за цим Договором за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору явно вказана в тексті договору. Сторони не мають права вимагати одна від одної відшкодування будь-яких збитків або компенсації витрат у будь-якій формі, якщо інше не визначено умовами Договору. 

 1. Порядок вирішення спорів

8.1 За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цією публічною офертою Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України. Усі суперечки та розбіжності вирішуються шляхом переговорів Сторін.

8.2 У разі виникнення між Замовником і Виконавцем (далі - Сторонами) суперечок або розбіжностей, що випливають із цього Договору або пов'язані з ним, Сторони вживуть усіх заходів для їх вирішення шляхом переговорів між собою. Претензійний порядок вирішення спорів є для Сторін обов'язковим. Строк відповіді на претензію - 10 (десять) календарних днів, з дати отримання претензії відповідною Стороною.

8.3 Оскільки цей Договір є офертою, і в силу чинного цивільного законодавства України Виконавець має право на відкликання оферти відповідно до ст. 652-654 ЦК України. У разі відкликання цієї Угоди протягом строку її дії цей Договір вважається припиненим з моменту відкликання. Відкликання здійснюється шляхом розміщення відповідної інформації на сайті Замовника https://liliyapavenskaya.com/

8.4 Сторони домовилися, що під час виконання цього Договору допускається використання підписів представників Сторін, а також їхніх печаток за допомогою засобів факсимільного зв'язку, механічного чи іншого копіювання, електронно-цифрового підпису або іншого аналога власноручного підпису керівників і печаток організацій. Сторони підтверджують, що додатки до цього Договору, підписані та оформлені зазначеним у цьому пункті способом, мають юридичну силу та обов'язкові для виконання сторонами.

 1. Прикінцеві положення договору

9.1 Цей Договір опублікований російською мовою і набуває чинності з моменту його акцептування, і діє до моменту повного виконання сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.

9.2 Вступаючи до цього Договору Сторони підтверджують, що володіють усіма необхідними повноваженнями і правами для його виконання.

9.3 Виконавець надає послуги за принципом "як є" і не дає жодних гарантій, включно з:

а) факт розміщення інформації та відповідність інформації Замовника, що розміщується на Інтернет-сайтах; 

б) зростання тІЦ, PR та інших показників;

в) зміна позицій у пошукових системах і підвищення відвідуваності;

г) можливість інформаційного обміну для Замовника з тими вузлами або серверами, які постійно (тимчасово) недоступні через мережу Інтернет;

д) індексацію посилань пошуковими системами yandex.ru і google.ru, будь-яких інших систем; 

е) будь-які інші гарантії. 

9.4 Сторони зобов'язуються не використовувати і не розкривати третім особам будь-яку конфіденційну інформацію, отриману в результаті виконання цього Договору, крім випадків прямо передбачених чинним законодавством України.

9.5 У разі зміни реквізитів однієї із Сторін цього Договору, остання зобов'язана протягом семи календарних днів письмово повідомити про це інші Сторони.

9.6 Сторони взяли на себе зобов'язання забезпечити відповідний рівень захисту персональних даних контрагента, а також користувачів (споживачів), обробляти персональні дані тільки в цілях, обсязі та в строки, передбачені Договором або такі, що випливають з його предмета, з умовою їх нерозголошення. У всьому, що не обумовлено цим пунктом, Сторони керуються чинними нормами Закону України "Про захист персональних даних".

9.7 Замовник, приймаючи умови цього Договору, висловлює свою згоду Виконавцю на збір, реєстрацію, накопичення, зберігання, обробку, адаптацію, зміну, оновлення, використання, поширення, знеособлення або видалення відомостей і персональних даних про нього як про фізичну особу, в рамках виконання умов цього Договору, відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".

Адреса юридична та реквізити Виконавця:

Київська обл. м. Ірпінь вул. Северинівська 105К

ФОП "Павенська Лілія Миколаївна"

ВИЩА ШКОЛА РЕГРЕСОЛОГІЇ
ЄДРПОУ/ІПН 2958712942

Сайт: https://liliyapavenskaya.com/
e-mail: liliya020181@gmail.com
Телефони (Viber): +38 097 300 3993
Електронна адреса: info@ollilife.com

Публічна оферта на надання інформаційних послуг у мережі Інтернет

1. Загальні положення

1.1 Відповідно до ст. 638-641 Цивільного кодексу України цей документ є офіційною, публічною та безвідкличною пропозицією з боку Виконавця укласти із Замовником договори на зазначених нижче умовах.

1.2 Повним і беззастережним акцептом цієї публічної оферти є здійснення Замовником оплати запропонованих Виконавцем послуг у порядку, визначеному в 642 ЦК України.

1.3 Акцепт оферти означає, що Замовник згоден з усіма положеннями цієї пропозиції, і рівносильний укладенню договору про надання послуг з боку Виконавця для рекламного просування сайтів у мережі Інтернет.

1.4 Якщо Ви не згодні з будь-яким пунктом оферти, Виконавець пропонує Вам відмовитися від використання послуг, які пропонуються на сайті https://liliyapavenskaya.com/ , та обумовлених у додатку до цього Договору оферти.

1.5 Якщо ви користуєтеся послугами Виконавця (обумовлених у додатку до цього Договору оферти) від імені та за дорученням компанії або іншої юридичної особи, дія умов цієї Угоди користувача поширюється і на компанію або іншу юридичну особу, від імені та за дорученням якої ви дієте.

 1. Визначення

2.1 Оферта - цей документ "Публічний договір-оферта з надання інформаційних послуг громадянам України в мережі Інтернет", опублікований у мережі Інтернет за адресою: https://liliyapavenskaya.com/

2.2 Акцепт оферти - повне і беззастережне прийняття оферти шляхом здійснення Замовником дій, зазначених у пункті 6.5. цієї оферти. Акцепт оферти створює договір оферти.

2.3. Замовник - особа, яка здійснила акцепт оферти і є таким чином Замовником послуг Виконавця за укладеним договором оферти.

2.4. Сайт Виконавця - веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою  https://liliyapavenskaya.com/ яка є єдиним джерелом інформування Замовника.

2.5 Договір оферти - договір між Виконавцем і Замовником на надання інформаційних послуг, перелічених у додатку до цього Договору, який укладається за допомогою акцепту оферти.

2.6 Прейскурант - чинний систематизований перелік інформаційних послуг Виконавця з цінами, наведений у додатку до цієї оферти.

 1. Предмет договору

3.1 Виконавець надає Замовнику послуги з надання сервісу - сайту- https://liliyapavenskaya.com/ для рекламного просування сайтів у мережі Інтернет, а також надає Замовнику за його запитом інші додаткові послуги з числа представлених на сайті та обумовлених у додатку до цього Договору.

3.2. Користувач оплачує та користується послугами Виконавця відповідно до тарифів (цін вартості послуг), визначених на сайті https://liliyapavenskaya.com/

Перелік інформаційних послуг, що надаються, наведено в додатку, який є невід'ємною частиною цієї оферти.

3.3 Публічна оферта та додаток до неї є офіційними документами і публікуються на Інтернет-ресурсі за адресою: https://liliyapavenskaya.com/

3.4 Виконавець має право в будь-який момент змінювати Прейскурант та умови цієї публічної оферти в односторонньому порядку без попереднього узгодження із Замовником, забезпечуючи при цьому публікацію змінених умов на Інтернет-ресурсі за адресою: https://liliyapavenskaya.com/ 3.5 Продовження використання послуг на сайті https://liliyapavenskaya.com/обумовлених у додатку до цього Договору оферти) після внесення таких змін означатиме вашу згоду з ними.

 1. Обов'язки сторін

4.1 Виконавець зобов'язується:

4.1.1 Надати Замовнику послуги, які замовлені та повністю оплачені Замовником відповідно до умов цього договору.

4.1.2 Виконавець зобов'язується надавати Замовнику стандартну підтримку протягом 9 годин з понеділка до п'ятниці (з 9:00 до 18:00), а також у суботу протягом 6 годин (з 9:00 до 15:00).

4.1.3 Ви можете подавати необмежену кількість заявок на технічну допомогу на день. Стандартний термін розгляду заявки з моменту її подання Замовником становить 24 години в робочі дні.

4.2. Замовник зобов'язується:

4.2.1 Ознайомитися з цим договором, а також самостійно стежити за змінами та доповненнями до умов цього Договору на сайті Виконавця (https://liliyapavenskaya.com/).

4.2.2 Не використовувати можливості сервісу сайту для вчинення дій, що порушують Законодавство України, включно з, але, не обмежуючись: погрозами та образами, незаконною рекламою, закликом до насильницьких дій, організацією заворушень, розпалюванням міжнаціональної та/або міжетнічної ворожнечі, закликами до неконституційного повалення влади тощо.

 1. Права сторін

5.1 Виконавець має право:

5.1.1 В односторонньому порядку вносити зміни та доповнення до умов цього Договору.

5.1.2 Переривати надання послуг без попередження Замовника з технічних, технологічних або інших причин, що перешкоджають наданню послуг, на час усунення таких причин.

5.1.3 Вносити зміни до тарифів. Про зміну тарифів Виконавець повідомляє Замовника шляхом розміщення відповідної інформації на сайті https://liliyapavenskaya.com/. Послуги, які були оплачені до зміни тарифів, надаються відповідно до тих тарифів, які діяли на момент оплати.

5.2. Замовник має право:

5.2.1 Використовувати послуги сайту Виконавця https://liliyapavenskaya.com/ у суворій відповідності до умов цього Договору.

 1. Умови оплати та порядок розрахунків

6.1 Ціни на послуги визначаються відповідно до тарифів на сайті (прейскурант наведено в додатку до цього Договору оферти).

6.2 Оплата послуг Виконавця за цим Договором здійснюється Замовником у вигляді 100%-ної передоплати за будь-яким із варіантів безготівкової оплати, зазначених у способах оплати послуг на сайті https://liliyapavenskaya.com/, якщо інше не обумовлено додатковою угодою (умовами) до цього Договору оферти.

6.3 Ознайомившись із прейскурантом послуг Виконавця та текстом цієї публічної оферти, Замовник формує заявку та надсилає її на електронну адресу Виконавця (info@ollilife.com).

6.4 На підставі отриманої заявки Виконавець виставляє Замовнику рахунок на оплату обраної послуги, обумовлених у додатку до цього Договору, в електронному вигляді.

6.5. Замовник перераховує грошові кошти на рахунок Виконавця, відповідно до пункту 3.2.

6.6 Після проведення Замовником оплати виставленого рахунку та зарахування грошових коштів на рахунок Виконавця Договір оферти набирає чинності.

6.7 Після акцепту оферти у строк не більше трьох робочих днів з моменту надходження запиту з вихідними даними на виконання послуги від Замовника Виконавець розпочинає надання інформаційних послуг Замовникові відповідно до його запиту. Факт виконання послуги Виконавцем підтверджується наданням Замовнику відповідного Звіту за обраною послугою (електронною поштою).

6.8 Факт отримання оплати підтверджується Виконавцем надсиланням відповідного повідомлення на електронну пошту Замовника (з якої виконувалося замовлення послуг).

6.9 У разі не надходження від Замовника претензій з мотивованою відмовою від послуг на електронну пошту Виконавця (info@ollilife.com ) протягом 14 календарних днів після оплати, послуги вважаються наданими належним чином, виконаними в повному обсязі та прийнятими Замовником. 

Усі умови повернення внесених коштів описано в дописі Що стосується сеансів і навчання.  Гарантії, яка є невід'ємною частиною цієї Оферти. 

Повернення вартості участі в інших моїх курсах, окрім вище перерахованих, здійснюється:

 • якщо клієнт з будь-якої причини передумав проходити курс і сповістивши фахівця письмово (скайп, пошта, ватсап) не менше ніж за 7 діб до початку навчання 

Повернення здійснюється у спосіб, що взаємно влаштовує обидві сторони договору, протягом 30 днів після виконаної послуги, згідно із законодавством України.(Повертається вартість курсу за вирахуванням комісії банку та ПДФ(20%). см. Договір Оферта

6.10 Запит Замовника про повернення будь-якої частини коштів може бути опрацьований протягом 7 робочих днів з моменту подання заяви. Повернення коштів здійснюється в той самий спосіб, в який було здійснено оплату, за вирахуванням вартості за вже надані послуги Виконавцем та комісійні витрати різних фінансових і банківських систем на грошові перекази.

6.11 У разі неможливості надання послуг з вини Виконавця, Виконавець зобов'язується провести повернення грошових коштів, оплачених Замовником, за вирахуванням вартості за вже надані послуги Виконавцем.

6.12. Погоджуючись з умовами та приймаючи умови цієї оферти шляхом її акцепту, Замовник засвідчує Виконавця та гарантує, що він:

 • укладає цей Договір добровільно;
 • ознайомився з усіма умовами цього Договору;
 • повністю розуміє і підтверджує предмет оферти та Договору;
 • володіє всіма правами і повноваженнями, необхідними для укладення та виконання цього договору.
 1. Відповідальність сторін

7.1 Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо це невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після укладення цього Договору внаслідок обставин надзвичайного характеру, які сторони не могли передбачити або запобігти, зокрема, стихійного лиха, екстремальних умов, пожеж, воєн, страйків, втручанням з боку влади, відсутність електроенергії та/або збоїв в роботі комп'ютерної мережі, дій або бездіяльності, а також за несприятливі наслідки, які можуть призвести до виникнення таких обставин. 

7.2 Виконавець не несе відповідальності:

а) за роботу сторонніх сайтів, за збої на віддаленому сервері, перебої в доступі, зниження швидкості під час передавання даних, за втрати, псування або спотворення даних;

б) за будь-які протиправні або інші дії Замовника та третіх осіб, що стали можливими завдяки надаваним Замовнику Виконавцем послуг, обумовлених у додатку до цього Договору;

в) за будь-якими зобов'язаннями Замовника або третіх осіб, витратами, упущеною вигодою, а також за будь-якими прямими або непрямими збитками, які виникли внаслідок прямого або непрямого користування послугами Замовником або третіми особами, а також виникли в результаті закінчення або призупинення надання Замовнику послуг;

г) за використання третіми особами послуг, що надаються Замовнику, та інформації, що стосується виконання цього Договору;

д) за будь-які інші обставини, що не залежать від волі та дій Виконавця. 

7.3. Замовник самостійно і повною мірою несе відповідальність за шкоду будь-якого роду, понесені Замовником або третіми особами в ході використання Замовником послуг Виконавця.

7.4. Відповідальність сторін за цим Договором за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору явно вказана в тексті договору. Сторони не мають права вимагати одна від одної відшкодування будь-яких збитків або компенсації витрат у будь-якій формі, якщо інше не визначено умовами Договору. 

 1. Порядок вирішення спорів

8.1 За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цією публічною офертою Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України. Усі суперечки та розбіжності вирішуються шляхом переговорів Сторін.

8.2 У разі виникнення між Замовником і Виконавцем (далі - Сторонами) суперечок або розбіжностей, що випливають із цього Договору або пов'язані з ним, Сторони вживуть усіх заходів для їх вирішення шляхом переговорів між собою. Претензійний порядок вирішення спорів є для Сторін обов'язковим. Строк відповіді на претензію - 10 (десять) календарних днів, з дати отримання претензії відповідною Стороною.

8.3 Оскільки цей Договір є офертою, і в силу чинного цивільного законодавства України Виконавець має право на відкликання оферти відповідно до ст. 652-654 ЦК України. У разі відкликання цієї Угоди протягом строку її дії цей Договір вважається припиненим з моменту відкликання. Відкликання здійснюється шляхом розміщення відповідної інформації на сайті Замовника https://liliyapavenskaya.com/

8.4 Сторони домовилися, що під час виконання цього Договору допускається використання підписів представників Сторін, а також їхніх печаток за допомогою засобів факсимільного зв'язку, механічного чи іншого копіювання, електронно-цифрового підпису або іншого аналога власноручного підпису керівників і печаток організацій. Сторони підтверджують, що додатки до цього Договору, підписані та оформлені зазначеним у цьому пункті способом, мають юридичну силу та обов'язкові для виконання сторонами.

 1. Прикінцеві положення договору

9.1 Цей Договір опублікований російською мовою і набуває чинності з моменту його акцептування, і діє до моменту повного виконання сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.

9.2 Вступаючи до цього Договору Сторони підтверджують, що володіють усіма необхідними повноваженнями і правами для його виконання.

9.3 Виконавець надає послуги за принципом "як є" і не дає жодних гарантій, включно з:

а) факт розміщення інформації та відповідність інформації Замовника, що розміщується на Інтернет-сайтах; 

б) зростання тІЦ, PR та інших показників;

в) зміна позицій у пошукових системах і підвищення відвідуваності;

г) можливість інформаційного обміну для Замовника з тими вузлами або серверами, які постійно (тимчасово) недоступні через мережу Інтернет;

д) індексацію посилань пошуковими системами yandex.ru і google.ru, будь-яких інших систем; 

е) будь-які інші гарантії. 

9.4 Сторони зобов'язуються не використовувати і не розкривати третім особам будь-яку конфіденційну інформацію, отриману в результаті виконання цього Договору, крім випадків прямо передбачених чинним законодавством України.

9.5 У разі зміни реквізитів однієї із Сторін цього Договору, остання зобов'язана протягом семи календарних днів письмово повідомити про це інші Сторони.

9.6 Сторони взяли на себе зобов'язання забезпечити відповідний рівень захисту персональних даних контрагента, а також користувачів (споживачів), обробляти персональні дані тільки в цілях, обсязі та в строки, передбачені Договором або такі, що випливають з його предмета, з умовою їх нерозголошення. У всьому, що не обумовлено цим пунктом, Сторони керуються чинними нормами Закону України "Про захист персональних даних".

9.7 Замовник, приймаючи умови цього Договору, висловлює свою згоду Виконавцю на збір, реєстрацію, накопичення, зберігання, обробку, адаптацію, зміну, оновлення, використання, поширення, знеособлення або видалення відомостей і персональних даних про нього як про фізичну особу, в рамках виконання умов цього Договору, відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".

Адреса юридична та реквізити Виконавця:

Київська обл. м. Ірпінь вул. Северинівська 105К

ФОП "Павенська Лілія Миколаївна"

ВИЩА ШКОЛА РЕГРЕСОЛОГІЇ ЛІЛІЇ ПАВЕНСЬКОЇ
ЕГРПОУ/ІНН 2958712942

Сайт: https://liliyapavenskaya.com/
e-mail: liliya020181@gmail.com
Телефони (Viber): +38 097 300 3993
Електронна адреса: info@ollilife.com

див. Договір Оферта
Прокрутити до початку